T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
1. Rezerwacja usług hotelarskich
Uczeń:
 1. rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
 2. dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
 3. stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;
 4. przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
 5. rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
 6. sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
 7. przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
Uczeń:
 1. przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji;
 2. rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 3. sporządza dokumentację związaną z procedurami check-incheck-out;
 4. udziela informacji turystycznej;
 5. oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 6. przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
 7. rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;
 8. przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 9. sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.